25.4 C
Bangkok
Tuesday, October 4, 2022
VS Online Banner
FORD_900X192pixel_1
-AW NISSAN KICKS Static Banner 900x192
Bridgestone_900X192_2
Honda
previous arrow
next arrow

Golden Ventures REIT เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี‘65 พร้อมจ่ายปันผล 0.2010 บาทต่อหน่วย  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPCAMT” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์  หรือ GVREIT” เผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2565  (เมษายน – มิถุนายน 2565) กองทรัสต์มีรายได้รวมอยู่ที่ 286.5 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 3/2565 ในอัตรา 0.2010 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 163.77 ล้านบาท กำหนดจ่ายใน 14 กันยายน 2565

ช่วงที่ผ่านมา  FPCAMT ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า ด้วยจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนด ส่งผลให้กองทรัสต์ยังคงรักษาระดับอัตราการเช่าอยู่ในระดับที่ดี ณ ไตรมาส 3 มีอัตราการเช่าพื้นที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ที่สูงถึง 95% และ 90% ตามลำดับ

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า “ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ตลาดมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้ทางด้านเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและความกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสสามนี้ FPCAMT สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์เป็นสำคัญ” “การดำเนินงานในอนาคต FPCAMT ได้มีการกำหนดแผนงานและกลยุทธ์เพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมมุ่งพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มีศักยภาพสูงสุดอีกทั้งมีการกำหนดแผนการปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาสถานะความเป็นอาคารสำนักงานเกรด A ที่ได้รับมาตรฐาน LEED และ อาคารประหยัดพลังงาน พร้อมดำเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ มั่นคงและ

- คลิกดูรายละเอียด -

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,509FollowersFollow
20,100SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles