25.4 C
Bangkok
Monday, October 3, 2022
VS Online Banner
FORD_900X192pixel_1
-AW NISSAN KICKS Static Banner 900x192
Bridgestone_900X192_2
Honda
previous arrow
next arrow

ททท. ร่วมกับหอการค้าไทย เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพฯ-อยุธยา

ททท. ร่วมกับหอการค้าไทย เดินหน้าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ กรุงเทพมหานครถึงพระนครศรีอยุธยา หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางนำร่อง ณ จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า โครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพฯ–พระนครศรีอยุธยา อันเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่าง ททท. และหอการค้าไทย ที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการบริการขนส่งในแม่น้ำลำคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ททท.ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวทางน้ำได้สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยว 4 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง หรือกลุ่ม Premium และ Premium mass ที่แสวงหาประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างการรับรู้มุมมองใหม่ๆของการท่องเที่ยวทางน้ำแล้ว ยังได้พัฒนากิจกรรมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ Bio Circular และ Green หรือ BCG Model โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะ Green Economy ด้วยการล่องเรือไฟฟ้า และการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนยังได้ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และส่งเสริมความร่วมมือในการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายทางด้านการท่องเที่ยวต่อไป

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง หอการค้าไทย ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวทางแม่น้ำ ลำคลอง นับว่าเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้ จึงเป็นที่มาในการประสานความร่วมมือกับ ททท. เพื่อเฟ้นหาสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว รังสรรค์เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา) ผ่านการสร้างสรรค์เรื่องราว จากอัตลักษณ์ของไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นและสามารถกลับมาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยการทดสอบเส้นทางนำร่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ พบว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายที่ชวนค้นหา เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดวาอาราม โบราณสถาน และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชนและกีฬาทางน้ำ สอดรับกับหลัก Happy model ได้แก่ การกินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี และแบ่งปันสิงดีๆ อันจะนำไปสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวทางน้ำ

การจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ณ จังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมของชาวไทย-มอญ ยังได้ผสมผสานกิจกรรมร่วมสมัยต่างๆ โดยเริ่มต้นเส้นทางจาก ท่าเรือ Riverdale Marina เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Riverdale District ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจุดพักผ่อนแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟระดับสากล โรงแรม ศูนย์สุขภาพ คอมมูนิตี้มอลล์ และได้แวะเยี่ยมชม และทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ

default

– ไหว้ขอพรเซียนแปะโรงสี ณ วัดศาลเจ้า

– ชมความงามของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสิงห์  

– แวะทำกิจกรรม DIY ที่ Pumpkin Art Town ร้านอาหาร คาเฟ่ และแหล่งรวมงานอาร์ตที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

– ทดลองขับ Scooter ไฟฟ้ารอบจัตุรัสปทุม เพื่อชมความงามของอาคารเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6

– เยี่ยมชมวัดบางหลวง วัดมอญที่มีลักษณะพิเศษในการสร้างโดยไม่มีเสา และเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อใหญ่” พระประธานปางมารวิชัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี

– ออกกำลังกายพาย SUP ในแม่่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมวิถีริมน้ำที่ SUP Station Thailand

ทั้งนี้ โครงการจัดทำข้อมูลและสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยาสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต จะเป็นอีกหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา ) สามารถ Download E – book ได้ทาง www.https://tourismproduct.tourismthailand.org 

- คลิกดูรายละเอียด -

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,509FollowersFollow
20,100SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles