คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน เที่ยวอีสานวิถีใหม่

0
42
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน ตอน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” โดยเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 -13 กันยายน 2563 เพื่อเป็นกิจกรรมช่วย เยี่ยวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นในมาตราการมาตราฐานใหม่ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมเยี่ยวยา ฟื้นฟู กระตุ้นการท่องเที่ยวใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และเปิดเกมส์การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก มิติใหม่ส่งเสริมการขาย การเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวบนรถยนต์ ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสาน นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล สร้างเชื่อมั่นความเข้มแข็งและยั่งยืนกับการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไป โดยมี พันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ 20 จังหวัดภาคอีสานรวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมคณะคาราวานฯเดินทางกว่า 130 ท่าน นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมการเดินทางกันทั้งหมด 11 วัน 10 คืน โดยมีพันธมิตรท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสื่อมวลชน และ ททท.ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสาน “การเดินทางครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนได้มีเวลาและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2564 ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสานต่อไป เพราะ ททท. มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆและแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตราฐานสูงขึ้น คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ และเพิ่มเติมแนวทางการตลาดของทั้ง 8 สำนักงาน ททท.ภาคอีสานในปี 2564 เปิดโฉมใหม่ “COOL ISAN” กับ AMAZING ISAN ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่าภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง” “โดยอาศัยการทยอยบอกทุกๆ วัน ใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับ 7 Theme ท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2564 กับ ISAN ONLINE การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทำให้เกิดการทำงานท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคต “สะดวกสบายง่ายและปลอดภัย” สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม และสามารถแลกข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ 3 ได้เปิดตัวออกสตาร์ท กับแนวคิด เที่ยวอีสานหน้าฝนค้นหาความสุข ใน Theme #อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน พร้อมรูปแบบการเดินทางในแนว “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” สำหรับคาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ “สะดวกสบายง่ายและปลอดภัย” ภายใต้มาตราฐาน (SHA) เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวอย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย มีความสุขออกไปกอดเมืองไทยให้หายคิดถึง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดๆ ของภาคตะวันนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย ประกอบด้วย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรษะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน ตอน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” โดยเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 -13 กันยายน 2563 เพื่อเป็นกิจกรรมช่วย เยี่ยวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นในมาตราการมาตราฐานใหม่ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมเยี่ยวยา ฟื้นฟู กระตุ้นการท่องเที่ยวใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และเปิดเกมส์การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก มิติใหม่ส่งเสริมการขาย การเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวบนรถยนต์ ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสาน นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล สร้างเชื่อมั่นความเข้มแข็งและยั่งยืนกับการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไป โดยมี พันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ 20 จังหวัดภาคอีสานรวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมคณะคาราวานฯเดินทางกว่า 130 ท่าน นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมการเดินทางกันทั้งหมด 11 วัน 10 คืน โดยมีพันธมิตรท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสื่อมวลชน และ ททท.ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสาน “การเดินทางครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนได้มีเวลาและได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2564 ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสานต่อไป เพราะ ททท. มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆและแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตราฐานสูงขึ้น คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ และเพิ่มเติมแนวทางการตลาดของทั้ง 8 สำนักงาน ททท.ภาคอีสานในปี 2564 เปิดโฉมใหม่ “COOL ISAN” กับ AMAZING ISAN ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่าภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง” “โดยอาศัยการทยอยบอกทุกๆ วัน ใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับ 7 Theme ท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2564 กับ ISAN ONLINE การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทำให้เกิดการทำงานท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคต “สะดวกสบายง่ายและปลอดภัย” สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม และสามารถแลกข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ 3 ได้เปิดตัวออกสตาร์ท กับแนวคิด เที่ยวอีสานหน้าฝนค้นหาความสุข ใน Theme #อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน พร้อมรูปแบบการเดินทางในแนว “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” สำหรับคาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ “สะดวกสบายง่ายและปลอดภัย” ภายใต้มาตราฐาน (SHA) เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวอย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย มีความสุขออกไปกอดเมืองไทยให้หายคิดถึง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดๆ ของภาคตะวันนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย ประกอบด้วย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรษะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) โดย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน “คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน ตอน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” โดยเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 -13 กันยายน 2563 เพื่อเป็นกิจกรรมช่วยเยียวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการมาตรฐานใหม่ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมเยียวยา ฟื้นฟู กระตุ้นการท่องเที่ยวใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และเปิดเกมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกมิติใหม่ส่งเสริมการขาย การเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวรถยนต์ ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวภาคอีสาน นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล สร้างเชื่อมั่นความเข้มแข็งและยั่งยืนกับการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไป โดยมีพันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและ 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมคณะคาราวานฯ เดินทางกว่า 130 ท่าน

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมการเดินทางกันทั้งหมด 11 วัน 10 คืน โดยมีพันธมิตรท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสื่อมวลชน และ ททท. ทั้ง 8 สำนักงานในภาคอีสาน

“การเดินทางครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้มีเวลา ได้รู้จักกัน และแลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมคิดวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวนำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2564 ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสานต่อไป เพราะ ททท.มองว่ากิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ และเพิ่มเติมแนวทางการตลาดของทั้ง 8 สำนักงาน ททท.ภาคอีสานในปี 2564 เปิดโฉมใหม่ “COOL ISAN” กับ AMAZING ISAN ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่าภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไรบ้าง”

แวะชมช้อปเครื่องปั้นดินเผาชุมชนท่องเที่ยวบ้านด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

“โดยอาศัยการทยอยบอกทุกๆ วัน ใน Theme การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ กับ 7 Theme ท่องเที่ยวภาคอีสานในปี 2564 กับ ISAN ONLINE การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทำให้เกิดการทำงานท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคต “สะดวกสบาย ง่าย และปลอดภัย” สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม และสามารถแลกข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน  และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ 3 ได้เปิดตัวออกสตาร์ท กับแนวคิด เที่ยวอีสานหน้าฝนค้นหาความสุข ใน Theme #อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน พร้อมรูปแบบการเดินทางในแนว “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal”

มนัสการหลวงปู่ทวด ณ พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวด จ.นครราชสีมา

สำหรับคาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ “สะดวกสบาย ง่าย และปลอดภัย” ภายใต้มาตรฐาน (SHA) เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวอย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัย มีความสุขออกไปกอดเมืองไทยให้หายคิดถึง

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ จ.นครราชสีมา

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจในกิจกรรมครั้งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดทางภาคตะวันนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทย ประกอบด้วย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

สุขใจในสวนสัปปายะ จ.นครราชสีมา

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย

น้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ

กู่เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

ชุมชนท่องเที่ยวคีรีวงกต จ.อุดรธานี

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังน้ำมอก จ.หนองคาย

พญาศรีสัตนาคราช จ.นครพนม

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ

ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม จ.สกลนคร

เดินชิล กินลมชมวิว ที่ เชียงคาน จังหวัดเลย

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาดไฮ (สะพานเชื่อมฮัก เขื่อนน้ำบอง) จังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ จังหวัดเลย

อลังการพญาอนันตรนาคาธิบดี จังหวัดเลย

วิวสวยมุมสูงบนภูคกงิ้ว จังหวัดเลย

โฮมสเตย์นาภูคำ ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้องแซง

ไหว้พระเสริมศิริมงคลให้ชีวิตที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

วัดสองคอน จังหวัดมุกดาหาร

Cool Isan จังหวัดอุบลราชธานี

เช็กอินที่จุดชมวิว พญากูปรี จัวหวัดศรีสะเกษ

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวเขมร บ้านสังกัน จังหวัดศรีสะเกษ

วัดไพรพัฒนา สักการะสรีระสังขารหลวงปู่สรวง จังหวัดศรีสะเกษ

วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

ช้าง..ช้าง..ช้าง..น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า Elephant World จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย

แวะชักภาพเช็กอิน ที่สนามช้าง อารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง

สะพานไม้แกดำ

หอโหวด 101

หอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์

ขอบคุณจากใจ..ทีมงานผู้จัดกิจกรรม