skip to Main Content

ปตท. จับมือ บ.ชาร์จ เปิดบริการ EV Charging Station เป็นรายแรกที่ไบเทค บางนา

ปตท. จับมือ บ.ชาร์จ เปิดบริการ EV Charging Station เป็นรายแรกที่ไบเทค บางนา

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายพงศภัค นครศรี กรรมการ และนายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดตัวให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยมีนางสาวดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ฯ ไบเทค ให้การต้อนรับ

กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมสร้าง New Ecosystem ภายใต้แนวคิด Partnership and Platform ที่เน้นการสร้างพันธมิตรและพัฒนารูปแบบธุรกิจของ ปตท. ให้มีลักษณะเป็น Platform มากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า นำไปสู่การจับมือ 3 พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ปตท. บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด และศูนย์ฯ ไบเทค ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ในพื้นที่หลัก (Prime Locations) เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า โดยปัจจุบัน ปตท. ได้ติดตั้ง EV Charging Station ที่พร้อมให้บริการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ ไบเทค และ True Digital Park สุขุมวิท 101 มุ่งรองรับการเติบโตตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

Back To Top