30.2 C
Bangkok
Friday, February 3, 2023
https://www.millenniumauto.co.th/
https://www.nissan.co.th/vehicles/all-models.html
Banner__Benz 900x192px_1
Banner Mitsubishi
ford900x192px_1
OK_HONDA_BRV_900X192px_2
VS Online Banner
Bridgestone_900X192_2
Honda
https://www.millenniumauto.co.th/
https://www.nissan.co.th/vehicles/all-models.html
previous arrow
next arrow

มิชลิน หนุนโครงการ “กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” แจกหมวกนิรภัย 1,000 ใบ ให้เยาวชนในกระบี่

มิชลินผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลกได้มอบหมวกนิรภัยจำนวน 1,000 ใบสำหรับส่งต่อให้กับเยาวชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการกระบี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%” มุ่งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล  ทั้งนี้การให้ความสนับสนุนดังกล่าวของมิชลินถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เปิดเผยว่า มิชลินริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หรือ Michelin Safe on the Road ซึ่งมิชลินดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 27 ปี โดยมุ่งเสริมสร้างการสัญจรที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีบทบาทในการสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย

“เราเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ “กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ซึ่งริเริ่มโดยหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และเชื่อมั่นว่าด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้ดำเนินโครงการฯ จะส่งผลให้จังหวัดกระบี่ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความปลอดภัยทางถนนสูงสุดสำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว” มร.มอนตานา กล่าว

เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ทางจังหวัดจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “กระบี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งไม่เพียงเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตด้วย

อนึ่ง ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ผ่านมา มิชลินได้ดำเนินโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (Michelin Safe on the Road) ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ บริการตรวจสภาพรถและสภาพยางฟรี, การแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดประกวดวาดภาพสดในโครงการ ‘ศิลปะเด็กมิชลิน’ ให้เยาวชนไทยได้แสดงทักษะความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน, การสนับสนุนกิจกรรมออนไลน์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ฯลฯ

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,694FollowersFollow
20,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles