27.7 C
Bangkok
Saturday, July 13, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars/finance/offers.html?gagcmid=GA_16621475037_153239610427_662308114214&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk857jTSdUXpkaXpWmnd52hYaIiSYB7ZK87GyAU_rQMaBpJNjvCX4NOoaAkfEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#contact
https://www.bitec.co.th/th/event/fast-auto-show-thailand-2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
benz900x192px_1
Fast Auto Show Thailand 2024
previous arrow
next arrow

มิตซูบิชิ มอบทุนแก่นักศึกษา สร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ด้านวิศวกรรมยานยนต์

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ MMTh VTECH Scholarship Program 2021ให้ 5 นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา แบบนิวนอร์มอล โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน  2 ปี พร้อมโอกาสในการฝึกงานและเข้าร่วมเป็นพนักงานประจำกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำระดับโลก ตั้งเป้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถวบน ซ้ายสุด) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “MMTh VTECH Scholarship Program 2021” ให้ 5 นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมี รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (แถวบน ที่ 2 จากซ้าย) คณาจารย์ และผู้บริหารจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบนิวนอร์มอล โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน  2 ปี พร้อมโอกาสในการฝึกงานและเข้าร่วมเป็นพนักงานประจำกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำระดับโลก ตั้งเป้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “MMTh VTECH Scholarship Program 2021” ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในต่างจังหวัดด้วย โครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษา ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” และเนื่องในโอกาสที่  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจครบ 60 ปี ในประเทศไทยในปีนี้ เราได้มีการจัดตั้ง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย” ขึ้นในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อสังคมใน 3 ด้านหลักสำคัญ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อม 2) สุขภาพและชีวอนามัย 3) การศึกษาและจริยธรรม โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการปลูกป่า 60 ไร่ รวมถึงมอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องอบฆ่าเชื้อ UV-C ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย N95 น้ำดื่ม และลังกระดาษเพื่อนำไปสร้างเป็นเตียงสนามกระดาษ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

“การศึกษา” เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคน อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ บริษัทจึงให้ความสำคัญสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้นมา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยบริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยปีนี้มีนักศึกษา 5 คน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจากโครงการนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกที่มีเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตรถยนต์ที่ล้ำสมัย และภายหลังจบการศึกษานักศึกษาทุกคนจะได้เข้าเป็นพนักงานประจำทำงานร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทันที ถือเป็นการมอบอาชีพที่มั่นคงให้แก่เยาวชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นกำลังที่สำคัญในการช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป”

รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ได้ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้นมา โครงการนี้ไม่เพียงแต่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคนที่มีความรู้ ความสามารถมารับใช้ประเทศชาติ และช่วยกันพัฒนาสังคมของเรา สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะจุดประกายด้านการวิจัยเทคโนโลยีในอนาคต”

นางสาวปิยธิดา บุญมาไสว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กล่าวว่า “ขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ได้มอบทุนและโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเรา โครงการนี้ทำให้เราได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้เตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ในอนาคต และเรายังได้นำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับจากตำราเรียนมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับพัฒนาศักยภาพในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือสังคมต่อไป”

โครงการ MMTh VTECH Scholarship Program 2021 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อมอบโอกาสในการศึกษาด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการนี้ ยังสนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning–WIL) โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมฝึกงานและเป็นพนักงานประจำทำงานที่มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ณ ศูนย์การผลิตแหลมฉบัง สอดคล้องกับโครงการสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบแล้วต้องสามารถทำงานได้ โดยมีทั้งความรู้ ทักษะ สมรรถนะอย่างสูง โดยมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษา 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวปิยธิดา บุญมาไสว 2.นายกรวิชญ์ สิงห์แก้ว 3.นายเมธานนท์ วัฒนภิรมย์ 4.นายจิรพัฒน์ วัดไพรุณ และ 5.นายดรัณภพ สัณห์วิญญู

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยหลายโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน การมอบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์แปลงไฟให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles