Home PR NEWS โออาร์ มอบน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร ให้ 9 วัดในกทม.-ปริมณฑล ช่วยค่าใช้จ่ายฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

โออาร์ มอบน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร ให้ 9 วัดในกทม.-ปริมณฑล ช่วยค่าใช้จ่ายฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

0
โออาร์ มอบน้ำมันดีเซล 9,000 ลิตร ให้ 9 วัดในกทม.-ปริมณฑล ช่วยค่าใช้จ่ายฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19
OR Diesel Fuel Support

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) สนับสนุนน้ำมันดีเซล จำนวนรวม 9,000 ลิตร ให้แก่วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครละปริมณฑล จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดมงคลวนาราม วัดพระพิเรนทร์ วัดดวงแข วัดจันทร์ประดิษฐาราม วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ วัดเสาธงหิน วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดแคนอก และวัดบางม่วง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของวัด

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ โออาร์ได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายก๊าซหุงต้ม สนับสนุน ก๊าซหุงต้ม ปตท. มูลค่า 300,000 บาท ให้กับวัดบัวขวัญพระอารามหลวงในการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ซึ่งทางวัดดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โออาร์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรจิตอาสาต่าง ๆ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเคียงข้างคนไทยร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน